5 ความคิด พิชิตความฝัน

พูดเรื่องความฝัน หลายคนคงจะบอกว่า ออกจากงาน ไปทำตามความฝัน อย่าใช้ชีวิตในโซนปลอดภัย ชีวิตอยู่ข้างหน้าแล้ว จริงเหรอ? หลายคนคิดว่า ชีวิตเรามีแค่สองด้าน ด้านที่ใช้ชีวิตแบบปลอดภัย คือด้านที่เราอยู่แบบปกติ ทำงานทุกวัน มีเงินเก็บ สร้างครอบครัว คือเป็นด้านที่สังคมคาดหวัง และอีกด้าน อาจจะเรียกว่า นอกโซนปลอดภัย เป็นโซนที่อันตราย มีความเสี่ยงในหลายๆด้าน […]